למידה התנסותית חווייתית
צור קשרקישוריםלקוחות וממליציםמשפחה משחקתחינוך התנסותיראשי

קצת על עצמנו » אמנת שירות

אמנת השירות שלנו

מחוייבים לשירות מקצועי והוגן .

מחוייבים לחיסיון מלא של המידע המועבר מן הלקוח ומידע אשר מועלה או נרכש בסדנאות שלנו.

מחוייבים לשמירה על הסביבה נקיונה ושלמותה למען עצמנו ולמען הדורות הבאים.

בTime2Play איננו משתמשים בבעלי חיים לצורכי גיבוש צוותים או למידה התנסותית. לא נניע כבשים ועיזים בשביל ללמוד איך מתנהל עדר למשל, נמחיש זאת בדרכים אחרות.

מחוייבים לתנאי העבודה של עובדינו , שכר הוגן ובזמן, יחס מכבד והעצמה הדדית.


 
Time2Play - למידה התנסותית, פיתוח מנהלים וצוותים, גיבוש קבוצות באמצעות משחק
מעיין פוקס:  
054-6988895   maayanfu@gmail.com
  בקרו בפייסבוק

~ בניית אתר PureSimple ~