TIME2PLAY

למידה התנסותית חוויתית לארגונים וחברות

גיבוש ופיתוח צוותים – לשים את הצוות במרכז העשייה.

צוות מגובש הוא ישות בעלת תודעה משותפת סביב מטרות משותפות, שיודעת להציב מטרות ולנהל את התהליך הנדרש להשגתן, צוות מגובש יודע להכיל את השונות של חבריו ולנצל את חזקות הפרטים שבו. הצוות המגובש הוא גוף גמיש שפיתח מנגנונים לקבלת החלטות ושיטות לניהול קונפליקטים ומשברים שעלולים לפרק את הצוות ובזכות אלו הוא צוות מנצח.
צוות הוא ישות בפני עצמה והוא שונה מהאישיות של היחידים שמרכיבים אותו. בכדי שחבורת האנשים יהפכו לצוות נדרש זמן ופעילות משותפת מכוונת לבניית אמון, תקשורת ושיתופי פעולה אפקטיביים, ולכך נדרשת מסגרת הדרגתית, סבלנית ועקבית שתאפשר למשתתפים מרחב בטוח שבו יוכלו להכיר להתנסות, להציף את הצרכים והציפיות להציב מטרות ולגבש דרכים משותפות לפעולה.

אנו מציעים תוכנית מפגשים התנסותית חוותית המשלבת משחק אתגר והרפתקה, ומלווה בתהליך עיבוד דינאמי, ששם את הצוות שלכם במרכז ומאפשר:
הכרות חוויתית מזוויות שונות
הכרות וחיבור עם החזקות של חברי הצוות
בניית אמון ותקשורת
גיבוש חזון משותף
ופיתוח תפיסות חשיבה ומיומנויות לשיתוף פעולה ויצירת הסכמות

למי מיועדת התוכנית

צוותים מתגבשים
הנהלות
צוותים לקראת או בשינוי
צוותים שמעוניינים להגדיל ולגוון מיומנויות

מבנה התוכנית

מספר אפשרויות
מפגש חד יומי
6 מפגשי יום בני 6-8 שעות

המלצת לקוחות

הזמנו את Time2Play במסגרת תכנית לפיתוח קריירה עבור צעירים מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית להעביר מפגש התנסותי בנושא מיומנויות לעולם העבודה התכנית עוסקת בתחום פיתוח הקריירה ונותנת למשתתפים כלים להשתלבות מיטבית בשוק התעסוקה, בניית מסלול קריירה ומסוגלות תעסוקתית Time2play העבירו את המפגשים המשמעותיים ביותר, בהם ניתן לראות התנהגויות של המשתתפים בצורה בולטת, זיהנו את החסמים החזקות והאתגרים. דברים שעלו במפגש עזרו לנו הרכזים לשקף למשתתפים התנהגויות ואוטומטים מעכבים שיש להם ולעבוד איתם על אותם אתגרים. הידע והניסיון הרב שTime2Play מביאים איתם בתחום זה מאפשר לדייק את ההתנסות באתגרים של עולם התעסוקה, ולקלוע בול למטרה שאנחנו מכוונים אליה
מורן דורון
תופסים כיוון

לשיחת ייעוץ השאירו פרטים או חייגו 054-698-8895