time2play

Time2Play עוסקת שנים רבות בפיתוח והעצמה של מיומנויות ותפיסות חשיבה מתקדמות בצוותים, מנהלים וקהילות על ידי שימוש בכלים התנסותיים , בדגש על למידה דרך התנסות אישית וקבוצתית. כלי העבודה משלבים התנסויות ממוקדות או תהליכיות, מעולמות המשחק האתגר וההרפתקה ולצידן תהליכי עיבוד תוצאתיים המבוססים על תפיסות מתחום הפסיכולוגיה החיובית המדגישה יצירת נרטיב חדש וחיובי למשתתף לקבוצה ולארגון. 

אנו פועלים בטבע, באולם הסגור, במרחב האורבאני ובכל מקום שבו ניתן ליצור חוויה מלמדת ומעצימה.
אנו עובדים עם מגוון קבוצות וארגונים בתחומי עיסוק שונים המבקשים לצקת תוכן התנסותי משמעותי אך מהנה, להטמעת מטרותיהם, לגיבוש, וליצירת יכולות ארגוניות וצוותיות חדשות.