TIME2PLAY

למידה התנסותית חוויתית לארגונים וחברות

go global – סדנאות לארגונים גלובליים.
העבודה בארגון גלובלי דורשת לגשר על פערים תרבותיים, לייצר מטרות משותפות, לרתום עובדים ולייצר צוותים שאינם נמצאים פיסית באותו המרחב.
בסדנת GO GLOBAL אנו מאפשרים לצוותים להתנסות ולשתף פעולה במצבים שאין לעובדים את האפשרות לעבוד פיסית באותו המרחב אך הם עדיין נדרשים להצליח לפעול ביחד והשיג מטרות משותפות.
הסדנא מביאה לידי ביטוי שוני תרבותי ותרבויות ניהול שונות.

למי מיועדת התוכנית

ארגונים לקראת יציאה לשוק הגלובלי
ארגונים גלובליים
צוותי הנהלות

מבנה התוכנית

מספר אפשרויות:
מפגש חד יומי
6 מפגשי יום בני 6-8 שעות

המלצת לקוחות

הזמנו את Time2Play במסגרת תכנית לפיתוח קריירה עבור צעירים מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית להעביר מפגש התנסותי בנושא מיומנויות לעולם העבודה התכנית עוסקת בתחום פיתוח הקריירה ונותנת למשתתפים כלים להשתלבות מיטבית בשוק התעסוקה, בניית מסלול קריירה ומסוגלות תעסוקתית Time2play העבירו את המפגשים המשמעותיים ביותר, בהם ניתן לראות התנהגויות של המשתתפים בצורה בולטת, זיהנו את החסמים החזקות והאתגרים. דברים שעלו במפגש עזרו לנו הרכזים לשקף למשתתפים התנהגויות ואוטומטים מעכבים שיש להם ולעבוד איתם על אותם אתגרים. הידע והניסיון הרב שTime2Play מביאים איתם בתחום זה מאפשר לדייק את ההתנסות באתגרים של עולם התעסוקה, ולקלוע בול למטרה שאנחנו מכוונים אליה
מורן דורון
תופסים כיוון

לשיחת ייעוץ השאירו פרטים או חייגו 054-698-8895