טכניקת הלמידה

כיצד מתקיים תהליך הלמידה

למידה התנסותית היא תהליך  של יצירת משמעות  דרך התנסות ישירה

לדוגמא: בלמידה מסורתית שמוליק למד על המוצר החדש של החברה בכיתה ומקריאה בחוברת ההפעלה. בלמידה התנסותית שמוליק יתנסה בשימוש במוצר, ינסה את כל האפשרויות שיש בו, מרחבי הפעולה וחווית הלקוח, דרך החוויה שמוליק יפתח גישה רגשית למוצר ומוטיבציה גדולה יותר לעבוד או למכור אותו. יתכן שבסיום ההתנסות ששמוליק ירצה להעמיק וללמוד על המוצר דרך קריאה או שיאמר שהוא ממש לא מתחבר למוצר. הלמידה שלו תהיה הרבה יותר עמוקה במיוחד בגלל המרכיבים הרגשיים והפיסיים שיהיו מעורבים בתהליך.

בשביל שתתקיים למידה אפקטיבית צריך שיתקיים תהליך מעגלי שנקרא, מעגל הלמידה ההתנסותית והוא בעצם טכנולוגיית הלמידה בתחום

ונראה כך: 

התנסות- התנסות חוותית וממוקדת מטרה בפעילות אישית או קבוצתית

התבוננות ושיקוף- ניתוח של הפעולות וההתנהגויות שהתרחשו בפעילות בצורה לא שיפוטית, התבוננות על רגשות ומצבים: מה הרגשתי? מה חשבתי? מה עשיתי?

שלב זה הוא אולי השלב המשמעותי ביותר בלמידה התנסותית. חשוב לא לתת למשתתפים להגיע למסקנות בשלב זה, אלא להשאיר אותם בתחושות ולייצר תמונה כמה שיותר רחבה של ההתנסות דרך העיניים של כמה שיותר אנשים. 

מושגים והכללות- שימוש במושגים הקשורים לנושא הפעילות למשל; סוגי מנהיגות, והכללת ההתנהגויות שנחוו בפעילות עם המושג: לדוגמא יוסי היה מנהיג משימתי מפני ש…

יישום מהתנסות-  הסקת מסקנות, הפקת לקחים והחלטה על שינוי דפוסי התנהגות למשל: "הבנו שיוסי יכול להיות מנהיג מאוד משימתי עם הוא מציב מטרות ברורות. מהיום יוסי יכול להתחיל לעבוד על הצבת מטרות ברורה יותר עם חניכיו"

העברה לחיי היומיום- יישום הלמידה בחיי היומיום מתוך הבנה עמוקה יותר ליכולות ולאמצעים הנדרשים להשגת המטרה ; יוסי מציב מטרות ומגבש תוכנית פעולה ברורה וגם שם לב לזמנים. 

מעגל הלמידה ההתנסותית יכול להשתנות להתרחב או להתכווץ, אך בכדי שתהיה למידה משמעותית מהתנסות חייב להיות תהליך עיבוד של ההתנסות שמייצר תובנות והתנהגויות חדשות או מחזק תובנות והתנהגויות קיימות. המודל הוא מודל ספירלי כך שבסיס הלמידה יושב על התנסויות קודמות ומאפשר צמיחה מתמדת

תנאים ללמידה התנסותית

בכדי שלמידה התנסותית תתקיים בהצלחה יש ליצור ראשית סביבה בטוחה ומכילה שתאפשר למשתתפים להביע את עצמם ולתת לאחרים מקום בצורה חופשית.

חוזים קבוצתיים מאפשרים ליצור תשתית טובה להתקדמות

חוזה הערך המלא שמוצג כאן מביא לידי ביטוי את האלמנטים החשובים שעל הקבוצה להסכים להם בכדי שהלמידה תהיה נעימה ואפקטיבית:

 

  • Be Here – להיות בכאן ובעכשיו, השתתפות מתוך בחירה (לא האם אני משתתף אלא איך אני מתכוון להשתתף, איזה תפקיד אני בוחר), נוכחות מקסימלית (אני נמצא פיסית ורגשית).
  • Be Safe – הקפדה על בטיחות פיזית ורגשית. סביבת פיסית בטוחה ומתאימה לסוג הפעילות). הקשבה לאחר היא גם חלק מסביבה בטוחה. לא מתפרצים לדברים אחד של השני, שומרים על חשאיות בנוגע לדברים שנאמרים בקבוצה
  • Be Honest – כנות  שמובילה לאחריות. על המשתתפים לקחת אחריות אישית על מעשיהם. אמור את מה שאתה חושב בכבוד לעצמך ולאחרים, הבא תובנות משמעותיות ללמידה בעיבוד
  • Set Goals – על המשתתף והקבוצה לקבוע יעדים ומטרות לפעולותיה. מטרות אישיות לשינוי תפיסה או התנהגות
  • Let go move on– להתרכז במה שחשוב, לדעת לשחרר, לא להתקע על דברים לא חשובים, גמישות מחשבתית