פיתוח ארגוני

TIME2PLAY

מוצרים בקטגוריה

מיומניות אישיות

פה יש להזין תוכן קצר המתאר בקצרה את הקטגוריה. פה יש להזין

גיבוש ופיתוח צוותים

פה יש להזין תוכן קצר המתאר בקצרה את הקטגוריה. פה יש להזין

פיתוח מנהלים

פה יש להזין תוכן קצר המתאר בקצרה את הקטגוריה. פה יש להזין

חדשנות

פה יש להזין תוכן קצר המתאר בקצרה את הקטגוריה. פה יש להזין

מיומנויות לארגונים

פה יש להזין תוכן קצר המתאר בקצרה את הקטגוריה. פה יש להזין

פיתוח תוכן התנסותי ללמידה

פה יש להזין תוכן קצר המתאר בקצרה את הקטגוריה. פה יש להזין

הרצאות

פה יש להזין תוכן קצר המתאר בקצרה את הקטגוריה. פה יש להזין

-------

שנות ניסיון מקצועי

כאן אפשר לפרט מעט אודות הכותרת

-------

פרויקטים מוצלחים

כאן אפשר לפרט מעט אודות הכותרת

-------

פרסים

כאן אפשר לפרט מעט אודות הכותרת

TIME2PLAY

כאן יש להזין טקסט ראשון חובב טבע טרקים ומסעות שוטטות, סקרן לגלות ולהכיר, ומאמין שיחד בונים עתיד טוב יותרמפתח ומנחה תוכניות וסדנאות למידה התנסותית

כאן יש להזין טקסט שני חובב טבע טרקים ומסעות שוטטות, סקרן לגלות ולהכיר, ומאמין שיחד בונים עתיד טוב יותרמפתח ומנחה תוכניות וסדנאות למידה התנסותית בארגונים חברתיים וכלכליים בארץ ובעולם, בוגר קורס המנחים של בית הספר האתגרי  OUT WARD BOUND בצפון קרוליינה ארה"ב, בעל תואר ראשון במדעי החברה, תואר שני ביישוב סכסוכים וגישור, ותעודת הוראה. מנחה קבוצות קונפליקט חובב טבע טרקים ומסעות שוטטות, סקרן לגלות ולהכיר, ומאמין שיחד בונים עתיד טוב יותרמפתח ומנחה תוכניות וסדנאות למידה התנסותית בארגונים חברתיים וכלכליים בארץ ובעולם, בוגר קורס המנחים של בית הספר האתגרי  OUT WARD BOUND בצפון קרוליינה ארה"ב, בעל תואר ראשון במדעי החברה, תואר שני ביישוב סכסוכים וגישור, ותעודת הוראה. מנחה קבוצות קונפליקט 

לקוחות חוזרים 80%
התייעלות ארגונית 90%
צמיחה מקצועית 100%
שיתופי פעולה 50%