חינוך התנסותי

מוצרים בקטגוריה

מיומנויות המאה ה-21

כלים למעבר מעולם של ידע לעולם של מיומנויות

הרצאות קורסים וסדנאות

להכיר את הפילוסופיה של החינוך ההתנסותי תפיסות וטכניקות

play2learn

בניית תוכן ועיצוב מתחמי למידה