חוסן וקהילה

מוצרים בקטגוריה

lead קהילה

למנהלי קהילה להוביל בסביבה קהילתית

משפחה משחקת

מחזקים את הקשרים במשפחה דרך פעילות חוויתית משותפת

חוסן לצמיחה

כלים לבניית חוסן אישי וצוותי

קהילה בפעולה

לגבש את הקהילה ולייצר חוסן קהילתי